Skip to content

Persoonlijke ontwikkeling
& effectiviteit

Persoonlijke ontwikkeling & Effectiviteit

1-op-1 Training: méér effectiviteit door méér diepgang, er wordt oplossingsgericht gewerkt, gunstige balans tussen kosten en baten

Persoonlijke coaching

Om mensen blijvend te ontwikkelen is het noodzakelijk systematisch te investeren in opleiding en training. Niet alle competenties en vaardigheden kunnen echter effectief in groepstrainingen worden aangeleerd. Soms werkt 1-op-1 sneller en effectiever.
De door ons ontwikkelde 1-op-1 training voorziet in deze behoefte. De individuele leersituatie van de cliënt staat centraal. In overleg met de trainer/coach worden persoonlijke doelen vastgesteld en wordt de cliënt begeleid naar het gewenste doel.

In deze aanpak kunnen uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen waaronder: communicatieverbetering, effectiever leidinggeven, beter samenwerken, beter presteren en/of competentieontwikkeling in het algemeen.
De 1-op-1 training kan ook effectief worden ingezet bij omgaan met spanningen, conflicten, werkdruk en preventief: bijvoorbeeld (aankomende) burn-out verschijnselen.

Voor meer informatie lees hier verder

Stressregulering / 1-op-1 training

Spanning is een natuurlijke en gezonde reactie van het lichaam. Gezonde spanning helpt mensen goed te presteren. Het maakt mensen alert, geconcentreerd en efficiënt. De problemen ontstaan wanneer de spanning overgaat in ongezonde spanning. Dit komt in het huidige wereldbeeld relatief veel voor.

Een te veel aan ongezonde spanning (stress) heeft veel invloed op de vitaliteit, gezondheid en het prestatievermogen van mensen. Als stress te lang aanhoudt kan dit op den duur leiden tot meer ziekteverzuim, een lagere productiviteit, minder werkplezier, minder vermogen om goed te communiceren en samen te werken met anderen. Stress verzwakt ook het immuunsysteem van de mens, waardoor de bevattelijkheid voor infecties toeneemt.

Stress is goed te reguleren. In enkele gesprekken kan vaak al veel worden bereikt. In onze aanpak werken wij onder andere met de zeer praktische methode van Hartcoherentie.

Voor meer informatie lees hier verder

Stressregulering / introductieworkshop

Een mogelijkheid is de 1-op-1 training vooraf te laten gaan door een korte introductieworkshop stressregulering. In een kleine groep van max. 6 deelnemers wordt kennis gemaakt met de basisprincipes van stress, wordt er een korte zelfscan uitgevoerd en kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen en leren van elkaar.

Vervolgens kan besloten worden welke vervolgaanpak het meest wenselijk is.  

Persoonlijkheidsontwikkeling en Enneagram

Enneagram is een training voor mensen die werkelijk op zoek zijn naar mensenkennis in het algemeen en inzicht in de eigen persoonlijkheid. Zeer geschikt als groeimodel.

Het Enneagram is te beschouwen als een samengaan van theorieën en beschrijvingen van de persoonlijkheid uit oude wijsheidstradities met die uit hedendaagse psychologische systemen.

Aan de hand van dit model krijgt de deelnemer inzicht in zijn basisgedrag, (onbewuste) drijfveren, motivaties, verlangens en welke invloed dat heeft op het dagelijkse functioneren.

Enneagram onderscheidt 9 persoonlijkheidstypes. Dit kun je zien als 9 manieren om in de wereld te staan. Daarnaast onderscheidt Enneagram per type meerdere ontwikkelniveau’s: gezond, gemiddeld en ongezond. Dit is een essentieel onderdeel van Enneagram en geeft veel inzicht waar iemand als persoon staat en wat zijn werkelijke potentie is.

Enneagram kan ook onderdeel zijn van een 1-op-1 coachingstraject.

Voor meer informatie lees hier verder

Persoonlijke ontwikkeling & Effectiviteit

Als je doet wat je altijd hebt gedaan krijg je wat je altijd hebt gekregen