Skip to content

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Missie/visie/kernwaarden

Een missie-statement verschaft duidelijkheid – zowel aan de klant als aan de medewerker – en draagt bij aan de prestaties van mensen, teams en de gehele organisatie. Een missie-statement moet passen bij de cultuur en ambitie van het bedrijf en richtinggevend zijn voor de te volgen koers.

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een organisatie. Het zijn waarden waar de organisatie in gelooft en voor staat.

In één of meerdere workshops wordt een aanzet gemaakt voor het ontwikkelen van een krachtige missie-statement desgewenst aangevuld met enkele bij het bedrijf passende kernwaarden.

Competentiemanagement

Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden, eigenschappen en motivatie waarmee iemand in staat is een bijdrage te leveren aan de resultaten van vandaag en de veranderingen van morgen. Succesvolle bedrijven weten dit en werken planmatig aan het ontwikkelen van competenties bij hun leidinggevenden en medewerkers. Het resultaat is dat de kwaliteiten en talenten van de mensen optimaal worden benut.

Met behulp van praktisch voorbeeldmateriaal kunnen bedrijven – zelfstandig of met externe ondersteuning – hun eigen pasklare ‘competentiewoordenboekje’ samenstellen en deze competenties meenemen in de persoonlijke gesprekken met de medewerkers.

Competenties zijn aan te leren... soms moet je eerst iets afleren

Leiderschapsontwikkeling

De manier van leiding geven heeft veel invloed op hoe medewerkers presteren. Dit geldt voor alle niveau’s van leiding geven. Bij goed leiderschap is het helder wat van de medewerkers wordt verwacht en worden zij gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Het leiderschap wordt als positief ervaren en de medewerkers voelen zich gewaardeerd voor hun inzet. Leidinggevenden zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en handelen hiernaar.

Bedrijven met goede leiders zijn aantrekkelijke werkgevers; dit is belangrijk is op de huidige arbeidsmarkt.

Essentieel voor leiderschapsontwikkeling is dat leidinggevenden beschikken over voldoende mensenkennis; dit begint bij zelfreflectie en zelfkennis. De persoon(lijkheid) van de leider of leidinggevende speelt hierbij een belangrijke rol. Je kunt je persoonlijkheid immers niet thuis laten, die speelt altijd mee op het werk, is het niet bewust dan wel onbewust.

Daarom besteedt Rood Consult in zijn training Coachend Leiding geven standaard aandacht aan mensenkennis en zelfkennis.

Het onderwerp leiderschapsontwikkeling leent zich ook goed voor een 1-op-1 aanpak in ons coachingsprogramma.

Wat kan je leren van een leidinggevende die zelf is opgehouden met leren?

Als je doet wat je altijd hebt gedaan krijg je wat je altijd hebt gekregen

Teamfunctioneren

Goed presterende mensen zijn van groot belang voor een organisatie. Zij dienen te beschikken over de juiste houding, competenties en vaardigheden en moeten daarnaast ook in een team kunnen samenwerken. Deze training gaat vooral over functioneren binnen een team.

Leden van goed functionerende teams blinken vaak uit in onderling vertrouwen naar elkaar. Er zijn open discussies over kansen en ideeën. Zij stimuleren elkaar en concentreren zich op het bereiken van collectieve resultaten.

Bij slecht functionerende teams ontbreekt het bovenstaande vaak. Het onderlinge vertrouwen ontbreekt, er is angst voor conflicten en verantwoordelijkheden worden vermeden. Het gevolg is tegenvallende resultaten.

In deze training wordt met name aandacht besteed aan de processen binnen het team, maar ook persoonlijke vaardigheden en zelfreflectie komen in deze teamtraining aan de orde.  

Toekomstbestendig Werkgeverschap

Elke onderneming heeft belang bij professionele en goed gemotiveerde medewerkers. Zij zijn de belangrijkste succesfactor van iedere organisatie. Bij Toekomstbestendig Werkgeverschap staat de mens centraal, hetgeen onder meer tot uiting komt in ontwikkelingsgericht personeelsbeleid en een mensgerichte en daardoor effectieve stijl van leiding geven. Er is een duidelijke visie op de toekomst, een open communicatie en de besluitvorming is transparant. Medewerkers voelen zich betrokken bij de organisatie en nemen hun verantwoordelijkheid.

Het resultaat is: gemotiveerde medewerkers, tevredener klanten, betere bedrijfsprestaties en een continu lerende organisatie.

Wij leveren maatwerkprogramma’s op de volgende terreinen: Lees meer

Of doe de Quick Scan Toekomstbestendig Werkgeverschap! 
En bekijk je score.